1. Preventie, gericht op het ontwikkelen van een veilige gehechtheidsrelatie (goede band) van het kind met de ouders/verzorgers. Onderzoeken op dit gebied leiden tot het kunnen delen van (nieuwe) kennis en geven van gerichte adviezen aan ouders/verzorgers om problemen te voorkomen in de gehechtheidsrelatie met hun kind. Bijvoorbeeld een boek met informatie en tips over hoe je kunt spelen met je kind, aangepast op zijn/haar visuele en/of verstandelijke beperking.
  2. Signaleren en interpreteren van gedrag en lichamelijke kenmerken die van invloed zijn op sociale en gehechtheidsrelaties. Onderzoeken op dit gebied zorgen ervoor dat de onderliggende betekenis van probleemgedrag wordt gezien en herkend. Zo kan signaleren van stress, bij iemand met een visuele en/of verstandelijke beperking, bijdragen aan het adequaat interpreteren van gedrag. Bijvoorbeeld een observatielijst om ouders, verwanten en begeleiders te ondersteunen in het signaleren van spanning/stress en die hen leert om hier adequaat op te reageren.
  3. Bevorderen en verbeteren van sociale relaties van personen met een visuele en/of verstandelijke beperking met hun ouders/verzorgers, begeleiders en persoonlijke netwerk. Onderzoeken op dit gebied zijn gericht op het ontwikkelen van interventies (cursus, therapie) en (digitale) hulpmiddelen die een probleem in de sociale relatie aanpakken. Bijvoorbeeld een serious game die mensen met een lichte verstandelijke beperking leert om beter met stress om te gaan.
  4. Herstellen van verstoorde relaties. Onderzoeken op dit gebied zijn gericht op het ontwikkelen van therapievormen die ervoor zorgen dat een verstoorde relatie tussen iemand met een visuele en/of verstandelijke beperking en zijn/haar ouders, verwanten of begeleiders kan herstellen. Bijvoorbeeld een therapievorm die professionals gebruiken om ernstig probleemgedrag van een cliënt aan te pakken, zodat de sociale relatie met zijn/haar ouders of begeleiders verbetert.

Affect-us wil haar onderzoekskennis graag integreren in onderwijscurricula van zowel WO, HBO- als MBO-opleidingen. Postdoc medewerkers, PhD’s en scientist- practitioners/klinisch docenten met verbinding in de praktijk zijn betrokken bij het verzorgen van onderwijs. Dit gebeurt in de vorm van begeleiding van opdrachten en scripties, van stages, van werkgroepen en het verzorgen van colleges/lessen op onderwijsinstellingen.

Samenwerking met onderwijsinstellingen

Affect-us werkt samen met universiteiten, hogescholen en ROC’s. Zo werken we nauw samen de Hogeschool Utrecht ICT opleidingen, het ROC Amsterdam en de Christelijke Hogeschool Ede. In de komende jaren willen we de samenwerking met de huidige onderwijsinstellingen intensiveren en samenwerkingen aangaan met nog meer onderwijsinstellingen. Op deze wijze kunnen we onze kennis verder verspreiden en beter aanpassen op de huidige vragen en ontwikkelingen binnen het onderwijs. Dit vindt dan weer zijn weg in de praktijk: het vergroten van de kennis van professionals die (gaan) werken met onze doelgroep.

Affect-us is een samenwerkingsverband dat bestaat uit de volgende partners:

Affect-us is onderdeel van de Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke beperkingen en werkt hierbinnen samen met de andere partners.