Voor mensen met een verstandelijke beperking is deelname aan de samenleving vaak een uitdaging. Veel mensen met een verstandelijke beperking hebben een kwetsbaar sociaal netwerk, waardoor eenzaamheid meer dan gemiddeld voorkomt. Tijdens de coronalockdowns waren zij, vanwege beperkingen aan fysiek bezoek, aangewezen op digitale communicatie, wat voor velen van hen nieuw was. Uit het eerdere project Digitaal op Bezoek blijkt dat digitale communicatie een waardevol alternatief voor face to face contact kan zijn.

Nu de coronamaatregelen al een tijd niet meer gelden, zijn we benieuwd naar de ontwikkeling van digitaal contact binnen woonvormen. Digitaal op Bezoek krijgt daarom een vervolg. De impact van de maatregelen op digitaal contact binnen zorgorganisaties wordt hierin in kaart gebracht. Hebben de maatregelen (onbedoeld) een gunstig effect gehad op het versnellen van digitale ontwikkelingen die al gaande waren? In hoeverre gaan mensen met verstandelijke beperkingen mee in deze ontwikkelingen? Hoe hebben zij en hun naasten deze periode ervaren? Wat gebeurt er als digitaal contact in de plaats komt van fysiek bezoek? Heeft dat negatieve effecten gehad? Tot slot wordt onderzocht of digitale contacten binnen instellingen een blijvende plaats hebben of kunnen krijgen.

In het onderzoek vragen we met behulp van vragenlijsten naar de mening van bewoners, naasten, vrijwilligers, begeleiders en managers over het hebben van digitaal contact.

Als de uitkomsten van de vragenlijsten zijn geanalyseerd organiseren we een ronde tafel bijeenkomst waarbij we in gesprek gaan met onze doelgroepen over de resultaten van het onderzoek. Hierbij worden ook nadrukkelijk ervaringsdeskundigen met een (lichte) verstandelijke beperking betrokken.

Informatie over het eerdere onderzoeksproject Digitaal op Bezoek is te vinden op de website van de Associatie Academische werkplaatsen voor VB en op de website van de academische werkplaats Viveon.

Het onderzoeksproject is een samenwerking tussen de vier academische werkplaatsen ViveonAffect-usAcademische Werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking, Academische Werkplaats EMB en het NIVEL.

De hoofdonderzoeker van dit onderzoeksproject is Eline Wagemaker, postdoc

Het onderzoeksproject wordt gefinancierd door ZonMw.