Door ontwikkelingen in de maatschappij en zorg zien we dat mensen steeds ouder worden. Dit geldt ook voor mensen met een visuele en verstandelijke beperking. We zien bij deze doelgroep dat het proces van ouder worden vaak al eerder begint dan bij mensen zonder beperking. Een proces wat samen kan gaan met achteruitgang in bijvoorbeeld het geheugen, bewegen, zicht en gehoor. Door deze achteruitgang kunnen behoeften veranderen.

Op dit moment is de zorg voor mensen met een visuele en verstandelijke beperking vooral gericht op het stimuleren van zelfredzaamheid en het vergroten van participatie. De vraag is alleen of de ouder wordende cliënt niet iets anders nodig heeft. Het is denkbaar dat andere waarden belangrijke worden en dat zorgverleners een andere afstemming ontwikkelen in relatie met hun ouder wordende cliënten. Hier is alleen nog weinig over bekend.

Het onderzoek

Om te weten hoe ouder worden is voor mensen met een visuele en verstandelijke beperking en wat zij hierin nodig hebben, doen wij hier onderzoek naar. Hierbij brengen we ook in kaart wat de ervaringen en behoeften van professionals, ouders en andere naasten zijn. Aan het eind van het onderzoeksproject hopen wij advies te kunnen geven en kennis te kunnen delen over wat er nodig is in de zorg voor mensen met een visuele en verstandelijke beperking die ouder worden.