Affect-us ontwikkelt samen met diverse partners en ervaringsdeskundigen theoretisch onderbouwde en praktijkgerichte toepassingen rond het thema ‘sociale relaties en gehechtheid’. Hieronder staan de meest actuele toepassingen en publicaties.

Spelen! Natuurlijk!
Ouders en hun kind met een visuele beperking
Handreikingen waarmee je kunt aansluiten bij het spel van je slechtziende of blinde kind.
Auteurs: Ans van Eijden, Ellen van den Broek & Paula Sterkenburg

Mentaliseren kan je leren
Handreiking voor begeleiders van mensen met een visuele en/of verstandelijke beperking die te maken hebben met problematische gehechtheid, psychiatrische stoornissen en/of gedragsproblemen
Auteurs: Francien Dekker-van der Sande en Paula Sterkenburg

Vertrouwensrelatie voor ontwikkeling
Een werkboek voor het opbouwen van een vertrouwensrelatie met kinderen en volwassenen met een ernstig verstandelijke of een meervoudige beperking.
Auteur: Paula Sterkenburg

Gehechtheid in de praktijk
Werkboek voor iedereen die betrokken is bij de opvoeding van en zorg voor kinderen en volwassenen met een visuele en-verstandelijke of verstandelijke beperking.
Auteurs: Paula Sterkenburg, Beanka Meddeler-Polman en Joss Schrijver