Binnen Affect-us werken we voor het delen en ontwikkelen van kennis samen met ervaringsdeskundigen. Onder ervaringsdeskundigen verstaan wij mensen die vanuit hun eigen situatie ervaring hebben met het onderwerp van een onderzoek binnen Affect-us. Deze ervaringsdeskundigen hebben een aandeel met grote meerwaarde. Hun inbreng zorgt voor ‘feeling’ met de praktijk en voorkomt blinde vlekken in de projecten. De ervaringsdeskundigen denken aan zaken die we anders zouden missen. Door hun inbreng ontwikkelt Affect-us producten die ook echt gebruikt worden in de praktijk.

Binnen elke zorgorganisatie die onderdeel is van Affect-us wordt een  ervaringsdeskundigenteam opgezet. Dit team bestaat uit cliënten van de zorgorganisatie die graag als ervaringsdeskundige aan onderzoek willen bijdragen dat kan leiden tot verbetering van de zorg. Het team bestaat uit zo’n 4-10 ervaringsdeskundigen. Het ervaringsdeskundigenteam komt regelmatig (ongeveer 1x per maand) bijeen.

Tijdens de bijeenkomsten van het ervaringsdeskundigenteam kan het volgende aan bod komen:

  • Informeren: ervaringsdeskundigen worden op de hoogte gebracht van nieuw te starten onderzoeksprojecten, nieuwe ontwikkelingen binnen een lopend onderzoeksproject en krijgen een terugkoppeling van het resultaat van hun bijdragen aan onderzoeksprojecten.
  • Adviesvraag: nav een adviesvraag van een onderzoeker van Affect-us geven de ervaringsdeskundigen hun advies/feedback mbt een lopend of nog te starten onderzoeksproject (een onderzoeksvoorstel).
  • Deelnameverzoek: nav een verzoek van een onderzoeker van Affect-us voor deelname aan een projectgroep wordt met de ervaringsdeskundigen beproken wie kan deelnemen aan deze projectgroep en in welke rol.
  • Scholing: ervaringsdeskundigen krijgen scholing om hun rol als ervaringsdeskundige goed te kunnen (blijven) vervullen.
  • Praktische zaken: met het ervaringsdeskundigenteam worden afspraken gemaakt over toekomstige activiteiten, bijv. wie gaan er naar de volgende netwerkbijeenkomst of hoe organiseren we een bijeenkomst voor ervaringsdeskundigen.