De onderzoeken binnen Affect-us vinden plaats in de vorm van projecten. Dit zijn projecten met uiteenlopende activiteiten en resultaten:
⦁ Inhoudelijke kennisontwikkeling (scholing en opleiding)
⦁ Borging van kennis (boeken, presentaties, begeleiding en advies)
⦁ Innovatie (publicaties, folders, websites, games en app’s)
⦁ Wetenschappelijke publicaties

Hieronder volgt een korte beschrijving van alle onderzoeksprojecten die lopen binnen Affect-us.